De rode draad in mijn leven is steeds het werken met en voor mensen. Ik vind het leuk om iemand te stimuleren en te helpen. Om samen te kijken hoe iemand zelf de regie en de balans in het leven kan (her)vinden. Voor mezelf heb ik ook altijd gekeken hoe ik me kan ontwikkelen in samenwerking met en voor anderen. Zo heb ik passend bij de levensfase waar ik in zat, keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld om van ergotherapeut zijn over te gaan naar manager, coach te worden. Sinds een paar jaar ben ik naast coaching vanuit mijn eigen bedrijf YWS, ook weer terug bij het vak ergotherapie.

Denken, voelen en doen zijn hierbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het uitpuzzelen wat iemand kan helpen en hoe dan verder, vind ik uitdagend, Dit proces ga ik samen met de hulpvrager aan. Bij Prisma doe ik dat vanuit de rol van coach of (vanaf april 2022) ergotherapeut. Afhankelijk van de vraag maak ik de keuze welke rol passend is.

Wilt u het denken/voelen/doen verder ontwikkelen of in balans brengen, dan kan coaching ingezet worden. Hierbij zet ik allerlei werkvormen en middelen in, steeds in afstemming met wat bij iemand past. Ergotherapie bij YWS in samenwerking met Prisma Psychologie richt zich op het bieden van hulp bij cognitieve en/of psychische problemen en op het weer mogelijk maken van betekenisvol handelen, zodat iemand kan deelnemen aan het dagelijks en maatschappelijk leven. Het handelen betreft zorgen/wonen, werken/leren en ook vrije tijd/spel.

Ik ben opgeleid als ergotherapeut (kwaliteitsregistratie 89901597390, AGBcode persoonlijk 88102276, AGBcode praktijk 88051969). Daarnaast heb ik een post-HBO coach opleiding Instrument voor hulp (SPHBO- 137953-134589), een basis ACT opleiding, een opleiding cognitieve revalidatie en o.a. een masterclass werken met levensfasen gevolgd.

Naast het werk bij Prisma vanuit YWS werk ik als ergotherapeut bij Klimmendaal revalidatiespecialisten.

Meer informatie over de praktijk en werkwijze van Yvonne vindt u op: https://ywscoaching.nl/