• Een afspraak duurt in principe 45 minuten.
  • Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Er wordt €70,- in rekening gebracht voor afspraken die niet, of te laat worden afgezegd. U kunt dit bedrag niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • Graag bij afzegging of vragen rechtstreeks contact opnemen met uw behandelend psycholoog en niet via onze algemene praktijkgegevens.
  • De behandelaar is gehouden aan de geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.
  • Prisma Psychologie is een samenwerkingsverband van psychologen met een eigen eenmanszaak. Uw behandelend psycholoog is daarin de enige die verantwoordelijk is voor uw behandeling.
  • De klachtenprocedure is te vinden op onze website (klachtenregeling).
  • Informatie over de kosten van de behandeling is eveneens te vinden op onze website (vergoedingen).