Prisma Psychologie, Bloemendalstraat 7, 8011 PJ te Zwolle.

Telefoon 06-41348089. Het is vaak zo dat wij in een therapiegesprek zijn en de telefoon daardoor niet op kunnen nemen. Als u een boodschap achterlaat, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook een mail sturen naar info@prismapsychologie.nl.

Prisma beschikt niet over een crisisdienst. In dringende gevallen en bij crisis neemt u in eerste instantie contact op met uw eigen huisarts en buiten kantooruren met de huisartsenpost. De huisarts kan u helpen met het inschakelen van de crisisdienst.

Voor aanmelding kunt u het aanmeldformulier gebruiken: aanmelden.

Voor de route en parkeermogelijkheden: route en parkeren.