De manier waarop we tegen onszelf, anderen en de omgeving aankijken beïnvloedt vaak hoe we ons voelen. Soms hanteren we denkpatronen die negatieve gevoelens tot gevolg hebben of versterken. Ook de manier waarop we ons gedragen kan bijdragen tot het ontstaan en voortduren van emotionele problemen. In een cognitieve gedragstherapie inventariseert de psycholoog samen met u via welke invalshoek (vaak gedachten en gedrag) er gewerkt kan worden aan verandering/herstel. Vervolgens zult u daarmee op gestructureerde manier gaan oefenen, zowel tijdens de sessies als daarbuiten. Zie voor meer informatie www.vgct.nl.