Iedereen heeft wel eens problemen of klachten die het leven op een onaangename manier beïnvloeden. Soms lukt het om daar zelf een oplossing voor te vinden. Lukt het echter niet om er op eigen kracht uit te komen, dan kan deskundige hulp nodig zijn. De psycholoog in de generalistische basis GGZ pakt samen met u uw problemen concreet en praktisch aan. Iedereen vanaf 18 jaar kan terecht bij Prisma Psychologie.
Voorbeelden van klachten die we behandelen zijn:

 • angstklachten
 • somberheid
 • piekeren
 • identiteitsvragen
 • relatieproblemen
 • ADHD
 • autisme
 • burn-out
 • rouw en verlies
 • (onbegrepen) lichamelijke klachten
 • verwerken van ingrijpende gebeurtenissen / trauma

Generalistische basis GGZ
De behandeling bij Prisma Psychologie valt onder de generalistische basis GGZ en vindt plaats op verwijzing van de huisarts. De basis GGZ is bedoeld voor lichte tot matige psychische klachten die relatief snel te behandelen zijn. Wanneer er sprake is van langdurig bestaande, ernstige problematiek, dan kunnen wij u doorverwijzen naar een instelling voor specialistische GGZ. Als het onderscheid tussen de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ niet zo duidelijk is, wordt tijdens het eerste gesprek met u bekeken welke vorm van zorg het beste past bij uw problematiek.