Wanneer problemen of klachten uw leven op een onaangename manier beïnvloeden, en het lukt onvoldoende om daar zelf een oplossing voor te vinden, dan kan deskundige hulp nodig zijn. De GZ-psycholoog in de generalistische basis GGZ pakt samen met u uw problemen concreet en praktisch aan. Iedereen vanaf 18 jaar kan terecht bij Prisma Psychologie, wanneer er sprake is van een vorm van onderstaande psychische problematiek:

 • angstklachten
 • somberheid en depressie
 • piekeren
 • dwangklachten
 • negatief zelfbeeld
 • identiteitsvragen
 • relatieproblemen
 • adhd (geen diagnostisch onderzoek, wel begeleiding)
 • autisme (geen diagnostisch onderzoek, wel begeleiding)
 • burn-out
 • rouw en verlies
 • (onbegrepen) lichamelijke klachten
 • verwerken van ingrijpende gebeurtenissen / trauma

Generalistische basis GGZ
De behandeling bij Prisma Psychologie valt onder de generalistische basis GGZ en vindt plaats op verwijzing van de huisarts. De basis GGZ is bedoeld voor lichte tot matige psychische klachten. Wanneer er sprake is van langdurig bestaande, ernstige problematiek, waarvoor langdurige behandeling nodig is, kunt u niet bij Prisma Psychologie terecht. U zult dan verwezen worden naar de specialistische GGZ. Als het onderscheid tussen de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ vooraf niet zo duidelijk is, kijkt de psycholoog van Prisma met u welke vorm van zorg het beste past.

Naast psychische behandeling is bij Prisma ook coaching, psychomotorische therapie en ergotherapie mogelijk. Kijk hiervoor verder op onze site bij coaching, psychomotorische therapie en ergotherapie.