Psychische behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Hierin moet in ieder geval genoemd worden dat de huisarts u verwijst voor generalistische basis ggz en wat de vermoedelijke diagnose of stoornis is. Deze brief moet geschreven zijn vóór het eerste gesprek met uw psycholoog.

Zorgverzekeraars. Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars, te noemen: Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, CZ, Menzis, VRZ, Caresq en DSW inclusief de hieronder vallende kleinere verzekeraars (labels). De bekendste van deze labels zijn: Interpolis, FBTO, De Friesland, Avero, Turien&co, Aevitae, Caresco, Univé, IZZ, IZA, Anderzorg, Promovendum, Besured, National Academic, Delta Lloyd, Ohra, De Amersfoortse, Ditzo, ONVZ, Salland, Eno en Zorg en Zekerheid. NB: De zorgverzekeraar kent ons op de individuele praktijknaam en niet onder de naam Prisma Psychologie. Deze praktijknaam vindt u hieronder.

Kosten. Uw behandeling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt het eigen risico door uw verzekeraar ieder kalenderjaar in rekening gebracht. In 2023 is het verplicht eigen risico voor iedereen €385,-. De tarieven die voor 2023 door De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld voor de generalistische basis GGZ zijn: Diagnostiek 45 minuten: €151,07. Diagnostiek 60 minuten: €173,40. Diagnostiek 75 minuten: €211,34. Behandeling 45 minuten: €128,40. Behandeling 60 minuten: €152,50. Behandeling 75 minuten: €187,76. Verzekeraars leiden hiervan hun eigen lagere (rond 90% van genoemde bedragen) tarieven af.

Uw factuur en de zorgvraagtypering. Uw zorgverzekeraar krijgt nota’s van uw behandelaar op basis van zorgprestaties. Dit is in te zien in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Daarop staat de zorgvraagtypering vermeld. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. In onze praktijk in de generalistische basis GGZ worden de zorgvraagtypen 1 tot en met 8 behandeld. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Naar LVVP.

Prisma Psychologie bij uw zorgverzekeraar. Prisma Psychologie is een samenwerkingsverband van zelfstandige gz-psychologen met allemaal een éénmanszaak. Bij uw zorgverzekeraar zijn wij bekend onder de eigen praktijknaam en agb-code en niet onder de naam Prisma Psychologie. Zie hiervoor het volgende overzicht:

Praktijknaam Praktijk agb-code Zorgverleners agb-code
     
Psychologiepraktijk J.J. Herrmann 94056780 94006031
Psychologiepraktijk M. J. Vries-Koekoek 94060840 94007738
Psychologiepraktijk M. L. Weel 94060845 94007275
Psychologiepraktijk M. Lankhorst-Siebum 94066729 94016247
     

Mocht u over bovenstaande vragen hebben, neemt u dan contact op met uw psycholoog of met uw zorgverzekeraar.