Om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Hierin moet in ieder geval genoemd worden dat de huisarts u verwijst voor generalistische basis ggz en wat de vermoedelijke diagnose of stoornis is. Deze brief moet geschreven zijn vóór het eerste gesprek met uw psycholoog. Op grond van de verwijsbrief, het intakegesprek en diagnostiek bepaalt uw psycholoog of uw probleem binnen de gb-ggz valt en welk traject geïndiceerd wordt; een kort, middel, intensief of chronisch zorgzwaarteproduct.

Zorgverzekeraars

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars, te noemen: Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, CZ, Menzis, VRZ, Caresq en DSW en de hieronder vallende kleinere verzekeraars (labels). De bekendste van deze labels zijn: Interpolis, FBTO, De Friesland, Avero, Turien&co, Aevitae, Caresco, Univé, IZZ, IZA, Anderzorg, Promovendum, Besured, National Academic, Delta Lloyd, Ohra, De Amersfoortse, Ditzo, ONVZ, Salland, Eno en Zorg en Zekerheid.

Kosten

Uw behandeling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt het eigen risico door uw verzekeraar in rekening gebracht. In 2021 is het verplicht eigen risico voor iedereen 385 euro per jaar. Uw psycholoog stuurt de declaratie aan het eind van de behandeling naar uw zorgverzekeraar. Er wordt gedeclareerd naar zorgzwaarteproduct. Om de kosten voor u inzichtelijk te maken, geven wij hieronder de verschillende ‘producten’ weer met de duur van de behandeling (inclusief indirecte tijd) en de maximale kosten zoals vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Basis GGZ Kort
Voor licht ernstige stoornissen die weinig dagelijkse beperkingen met zich meebrengen. 294 minuten, bedrag 522,13 EUR.

Basis GGZ Middel
Voor matig ernstige stoornissen die waarneembare beperkingen met zich meebrengen in het dagelijkse leven. 495 minuten, bedrag 885,01 EUR.

Basis GGZ Intensief
Voor ernstige problematiek waarbij sprake is van uitval of substantiële beperkingen in het dagelijks leven. 750 minuten, bedrag 1.434,96 EUR.

Basis GGZ Chronisch
Voor risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie. 753 minuten, bedrag 1.380,49 EUR.

Onvolledig behandeltraject
Voor problematiek die niet binnen de voorgaande producten geplaatst kan worden of behandelingen die vroegtijdig worden afgebroken. 120 minuten, bedrag 228,04 EUR.

OVP
Voor stoornissen of problemen die uitgesloten zijn van vergoeding, zoals werk- en relatieproblematiek, zult u zelf moeten betalen. Sommige verzekeraars bieden wel vergoeding vanuit een aanvullende verzekering. U kunt dit bij uw eigen verzekering navragen. Bedrag 103 EUR (90% van het NZA tarief van 114,41) per consult van 45 minuten (u ontvangt een factuur).

Partner-relatietherapie
Deze therapie wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Maximaal 90 minuten, bedrag 165 EUR (u ontvangt een factuur).

No Show
Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Er wordt 60 EUR in rekening gebracht voor afspraken die niet, of te laat worden afgezegd. U kunt dit bedrag niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Prisma Psychologie

Prisma Psychologie is een samenwerkingsverband van vier zelfstandige gz-psychologen met allemaal een éénmanszaak. Bij uw zorgverzekeraar zijn wij bekend onder een praktijk met eigen naam met een agb-code. Zie hiervoor het volgende overzicht:

Praktijknaam Praktijk agb-code Zorgverleners agb-code
     
Psychologiepraktijk E. van der Velde 94056733 94007665
Psychologiepraktijk J.J. Herrmann 94056780 94006031
Psychologiepraktijk M. J. Vries-Koekoek 94060840 94007738
Psychologiepraktijk M. L. Weel 94060845 94007275
     

Mocht u over bovenstaande vragen hebben, neemt u dan contact op met uw psycholoog of met uw zorgverzekeraar.