Zorgverzekeraars. Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars, te noemen: Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, CZ, Menzis, DSW, a.s.r., ONVZ, OWM Zorg en Zekerheid, Caresq/Aevitae en Salland inclusief alle hieronder vallende labels. De bekendste van deze labels zijn: Interpolis, FBTO, De Friesland, Univé, IZZ, IZA, InTwente, Stad Holland, Promovendum, Besured, National Academic, Delta Lloyd, Ohra, De Amersfoortse, Ditzo. NB: De zorgverzekeraar kent ons op de individuele praktijknaam en niet onder de naam Prisma Psychologie. Deze praktijknaam vindt onderaan deze pagina.

Psychische behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering als aan een aantal voorwaarden is voldaan, namelijk:

  • Er is sprake van een DSM-5 diagnose. De DSM-5 is een diagnostisch statistisch handboek waarin alle psychische diagnoses staan beschreven. Enkele diagnoses zijn uitgezonderd van vergoeding, zoals de aanpassingsstoornis of relatieproblematiek. U kunt bij uw verzekeraar en psycholoog navragen of behandeling bij uw diagnose vergoed wordt.
  • Er is een ondertekende verwijsbrief van de huisarts voor psychische behandeling in de generalistische basis ggz, met een datum vóór het intakegesprek, de agb-code van de huisarts en een DSM-5 diagnose of het vermoeden van een DSM-5 diagnose.

Kosten. Als uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, wordt ieder kalenderjaar het eigen risico door uw verzekeraar in rekening gebracht. In 2024 is het verplicht eigen risico voor iedereen €385,-. De tarieven die voor 2024 door De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld voor de generalistische basis ggz zijn: Diagnostiek 45 minuten: €159,70. Diagnostiek 60 minuten: €183,44. Diagnostiek 75 minuten: €223,48. Behandeling 45 minuten: €135,89. Behandeling 60 minuten: €161,46. Behandeling 75 minuten: €198,72. Verzekeraars leiden hiervan hun eigen lagere (80-90% van genoemde bedragen) tarieven af. Voor niet vergoede zorg die u zelf wilt betalen, is het tarief per 45 minuten diagnostiek €140,- en behandeling €120,-. 

No show. Een afspraak dient 24 uur van te voren te worden afgezegd. Voor te laat afgezegde afspraken of niet verschijnen wordt €70,- in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Uw factuur en de zorgvraagtypering. Uw zorgverzekeraar krijgt de nota’s van uw behandelaar op basis van zorgprestaties. Dit is in te zien in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Daarop staat de zorgvraagtypering vermeld. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. Met behulp van een vragenlijst, de HoNOS+ wordt geïnventariseerd onder welk zorgvraagtype uw problematiek valt. In onze praktijk kunnen zorgvraagtypen 1 tot en met 4 en soms 5 tot en met 8 behandeld worden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Naar LVVP.

Prisma Psychologie bij uw zorgverzekeraar. Prisma Psychologie is een samenwerkingsverband van zelfstandige gz-psychologen met allemaal een éénmanszaak. Bij uw zorgverzekeraar zijn wij bekend onder de eigen praktijknaam en agb-code en niet onder de naam Prisma Psychologie. Zie hiervoor het volgende overzicht:

Praktijknaam: Praktijk agb-code/Zorgverleners agb-code
Psychologiepraktijk J.J. Herrmann: 94056780/94006031
Psychologiepraktijk M. J. Vries-Koekoek: 94060840/94007738
Psychologiepraktijk M. L. Weel: 94060845/94007275
Psychologiepraktijk M. Lankhorst-Siebum: 94066729/94016247
Psychologiepraktijk S. Rouweler: 94068152/94017295
Psychologiepraktijk L. Jonkmans: 94068314/94116557

Mocht u over bovenstaande vragen hebben, neemt u dan contact op met uw psycholoog of met uw zorgverzekeraar.