Opmerkingen en klachten over een behandeling kunnen cliënten telefonisch, per brief of mail indienen en zullen wij in eerste instantie zelf met u bespreken. Als dit geen bevredigende oplossing oplevert, kunt u met de klacht naar de klachtencommissie van de LVVP, het NIP of de NVGZP, waarbij wij zijn aangesloten.

Contactgegevens LVVP

telefoonnummer: 030-2364338
website: www.lvvp.info

Contactgegevens NIP

telefoonnummer: 030-8201500
website: www.psynip.nl

Contactgegevens NVGZP

telefoonnummer: 030-6868777
website: www.nvgzp.nl

WGBO

Informatie over uw rechten en privacy bij medische behandeling volgens de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) website: Rijksoverheid, rechten en privacy