Opmerkingen en klachten over de behandeling kunnen cliënten telefonisch of per mail indienen. Wij hopen met u in gesprek tot een goede oplossing te komen. Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar bespreekt? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de LVVP of het NIP waarbij wij zijn aangesloten, of aan De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.

Contactgegevens LVVP

telefoonnummer: 030-2364338
website: www.lvvp.info

Contactgegevens NIP

telefoonnummer: 030-8201500
website: www.psynip.nl

De geschillencommissie Zorg

website: geschillencommissie

WGBO

Informatie over uw rechten en privacy bij medische behandeling volgens de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) website: Rijksoverheid, rechten en privacy