Bij Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is het uitgangspunt dat emotionele pijn (angst, somberheid, onzekerheid) inherent is aan het menselijk bestaan en niet altijd te voorkomen of op te lossen. Vaak ondernemen we van alles om pijnlijke gevoelens (angst, schaamte, boosheid) onder controle te houden. We gaan b.v. situaties vermijden. Hierdoor gaat ons leven steeds meer in het teken staan van juist die klachten. ACT is een methode die helpt om pijnlijke gevoelens die niet te veranderen zijn de ruimte te geven. Wanneer u er niet meer tegen vecht komt er meer perspectief om dingen te ondernemen die echt waardevol zijn in uw leven.