Bij oplossingsgerichte therapie worden niet de problemen uitgediept maar de mogelijkheden die u zelf al in huis heeft om met deze problemen om te gaan. Men gaat er hierbij van uit dat u de oplossing, zonder dat u het zich bewust bent, al in u heeft. Samen met u wordt gezocht naar de sterke kanten, de hulpbronnen, en hoe deze kunnen worden gebruikt bij het anders omgaan met het probleem. Hierdoor wordt het gemakkelijker te hanteren.