EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Vaak gaat het om herinneringen aan de gebeurtenis die zich blijven opdringen, angstbeelden en nachtmerries. Ook schrikreacties en vermijdingsreacties komen vaak voor. EMDR kan ook gebruikt worden bij langer bestaande klachten, zoals een negatief zelfbeeld op grond van vroegere pestervaringen. Zie voor meer informatie www.emdr.nl.