Probeer de volgende stellingen eerlijk en accuraat te beantwoorden. Geef aan wat op u van toepassing is. Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden. U geeft het antwoord dat het beste uitdrukt hoe vaak u zich de afgelopen week, met vandaag erbij, zo hebt gevoeld. Wat het eerste in u opkomt, is vaak het beste.

NB: Indien u niet werkt of studeert, of indien u dat de afgelopen week niet hebt kunnen doen, dan kunt u de volgende vragen overslaan: 9, 15, 20, 30 en 35.