Voor psychologen geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor Psychologen, opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. De beroepscode kunt u hier inzien: beroepscode NIP.

Alle afspraken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) zijn vastgelegd in een privacystatement. De meest recente versie van het privacystatement per medewerker vindt u hieronder.

Zorgaanbieders binnen de GGZ moeten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gegevens bijhouden en aanleveren aan de NZa. De gegevens worden gebruikt om het medisch handelen en de bekostiging daarvan transparanter te maken. Deze gegevens worden anoniem en versleuteld aangeleverd en zijn niet herleidbaar naar personen. Mocht u bezwaren hiertegen hebben, dan kunt u dit bij aanvang van de behandeling aangeven bij uw psycholoog.

Privacystatements van de medewerkers van Prisma Psychologie