Al jaren ben ik werkzaam als GZ-psycholoog binnen de GGZ, zowel in de Basis GGZ als de Specialistische GGZ. Ik heb ervaren dat mensen vaak lang doorlopen met psychische klachten voordat ze de stap zetten om hulp te zoeken. Ik vind het belangrijk om die drempel weg te nemen en met de cliënt een goede behandelrelatie op te bouwen, waarin iemand zich gehoord en gesteund voelt. Vanuit daar kunnen verdere stappen gezet worden richting herstel. Hierbij gaat het erom dat iemand voldoende inzicht en handvatten krijgt om zelf weer verder te kunnen. In de behandeling kunnen daarbij diverse behandelinterventies worden ingezet, zoals onderdelen uit de schematherapie en cognitieve gedragstherapie, EMDR en oplossingsgerichte therapie. Binnen Prisma bied ik behandelingen aan mensen met diverse klachten, zoals angst, depressie, trauma en overbelasting. Ik heb veel affiniteit met trauma en met mensen die vastlopen in terugkerende niet-helpende patronen.

Voor 2024 heb ik contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars en de daaronder vallende labels: Menzis (Menzis en Anderzorg), Salland, a.s.r. (a.s.r., Ik Kies Zelf van a.s.r., Ditzo), DSW (DSW, Stad Holland, inTwente), Zorg en zekerheid en Aevitae. Bij bovenstaande zorgverzekeraars wordt de volledige behandeling vergoed, met uitzondering van het nog openstaande eigen risico.

Met de overige zorgverzekeraars heb ik nog geen contracten afgesloten. Dat betekent dat je in dat geval de factuur eerst zelf dient te betalen en daarna bij de zorgverzekeraar kunt indienen voor een vergoeding. De tarieven voor behandeling bedragen 90% van het maximum tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit komt neer op de volgende tarieven: Behandelsessie 45 minuten: €122.30. Behandelsessie 60 minuten: €145,31. Intakeconsult 60 minuten: €165,09. Intakeconsult 90 minuten: €247,64. Hoeveel je vergoed krijgt is afhankelijk van je zorgverzekering. Over het algemeen wordt tussen de 60% en 90% vergoed. Indien je nog eigen risico open hebt staan, wordt hier als eerste aanspraak op gemaakt.

Het is verstandig om vóór aanvang van de behandeling te informeren bij jouw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding in jouw situatie, zodat je weet waar je aan toe bent.

BIG-registratienummer: 59918219325. Ik ben lid van de LVVP.