Na mijn studie tot psycholoog en bedrijfseconoom heb ik, dochter van ondernemende ouders, decennialang leiding gegeven. Aan projecten en teams, van klein naar groot, in organisaties in het publieke domein. Ik heb altijd erg genoten van het met elkaar bouwen aan resultaten die er toe doen en de persoonlijke gesprekken.

In de overgang naar de tweede helft van mijn loopbaan kreeg ik zin om andere dingen in mijzelf te ontdekken. Om echt tot iets nieuws te komen, nam ik ontslag en geniet sindsdien mateloos van mijn gezin en vrijheid. In die ruimte kwam Prisma Psychologie op mijn pad. De psychologen  wilden stappen zetten om het wachten op de start van de behandeling nuttig te maken en het welzijn na de behandeling verder te vergroten. Of ik hen daarbij wilde helpen? Ik ben nog steeds dankbaar dat ze die vraag aan mij gesteld hebben. 

Op basis van een kennismakingsbijeenkomst met andere organisaties in de ggz en sociale basis van Zwolle heeft dat inmiddels tot een vervolg geleid. Prisma biedt u in de pilot een gesprek met een coach aan om samen na te gaan of er naast de behandeling iets is waarmee u zich (alvast) geholpen zou voelen. 

Die coach ben ik. Ik vind het heel fijn om met u te verkennen wat u goed zou kunnen doen en daar een passende activiteit of vorm van steun bij te vinden. Dat begint met een goed luisterend oor, doorloopt een creatief proces en resulteert in een praktisch aanbod. Ik zie er naar uit u te ontmoeten!