Mindfulness is een ander woord voor oplettendheid of aandachtigheid. Het betekent aandacht hebben voor alles wat zich aan u voordoet, waarbij het belangrijk is toe te laten wat u ervaart, zonder er direct over te oordelen. U leert op zo’n manier een andere houding te vinden ten aanzien van wat zich in u afspeelt, een meer observerende houding. Zo leert u anders om te gaan met pijn, somberheid, gepieker enz. U hoeft zich hierdoor minder mee te laten slepen in gedachten over verleden of toekomst en kunt daardoor meer aanwezig zijn in het hier en nu.