Dit is een therapie voor trauma en hechtingsproblemen, waarbij het lichaam centraal staat. Posttraumatische stress wordt verergerd door impliciete herinneringen die opgeslagen zijn in het lichaam, en door de ontregeling van het autonome zenuwstelsel. Soms blijft het lichaam in het hier en nu nog steeds in een continue staat van paraatheid, die eigenlijk voortkomt uit een traumatische situatie van vroeger, en die nu niet meer functioneel is. Ook kunt u last hebben van lichamelijke stressreacties bij bepaalde triggers. Door het lichaam een duidelijke plaats te geven in de therapeutische benadering, krijgt u een belangrijk middel aangereikt om tot zelfkennis en verandering te komen. Er wordt gewerkt met op mindfulness gebaseerde technieken en fysieke interventies.