Tijdens het proces van relatietherapie worden steeds terugkerende negatieve patronen besproken waar u en uw partner in terecht komen en waarbij het niet lukt deze zelf te veranderen. Voorbeelden zijn: terugkerende hoog oplopende conflicten, communicatie-problemen, moeilijk om kunnen gaan met intimiteit, seksuele problemen, etc. Door niet slechts te oefenen met vaardigheden, maar juist de focus te leggen op onderliggende emoties, wordt op een ervaringsgerichte wijze gewerkt aan herstel van verbondenheid en liefde tussen u en uw partner. U kunt leren de relatie weer nieuw leven in te blazen door er veel zorg en aandacht aan te besteden. Soms blijkt dat het niet langer wenselijk is om bij elkaar te blijven. Ook dan kan therapie u helpen op een goede manier uit elkaar te gaan.